KVALITET & MILJÖ

Vår Kvalitetspolicy

Södertörns Brandtjänst skall erbjuda marknadens bästa brand-, utrymnings- och säkerhetstjänster och -produkter. 

 

Vi granskar och uppföljer vårt arbete och arbetssätt kontinuerligt för att vara en föregångare inom förebyggande brandskydd.

 

Läs hela vår kvalitetspolicy här: KvalitetspolicySBT

 

Vår Miljöpolicy

Södertörns Brandtjänst skall prioritera och ständigt förbättra säkerhet och miljö för att bidra till en hållbar utveckling. 

 

Södertörns Brandtjänst skall arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter gällande miljökrav.

 

Läs hela vår miljöpolicy här: MiljöpolicySBT