VÄRDEGRUND

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och prioriteras högt då vi rekryterar nya medarbetare. 

 

Vår Vision

  • Södertörns Brandtjänst ska vara en förebild för förebyggande brandskydd i Sverige, och genom att agera med hög rättspatos, gott exempel och ordning & reda vara drivande i branschen.
  • Vi ska verka lokalt men påverka nationellt genom att förevisa goda exempel och nya verksamhetsmodeller och -principer.
  • Vi ska bidra till att utveckla branschen med nya produkter & lösningar.

 

Vår Mission

  • Att vara den marknadsledande partnern för brandskydd på Södertörn och i Stockholms Län.
  • Att tillhandahålla våra kunder med ett komplett brandskydd och ge Personlig & Professionell service och arbeta med mottot Service & Säkerhet.

 

Läs hela vårt värdegrundsdokument här: VärdegrundSBT

”Vi står för trygghet, transparens, kunskap, expertis, att ge en god service helt enkelt. Jag vill att kunden ska uppfatta oss som en väldigt trevlig, kunnig, snabb partner som de känner sig trygga med”

 

Pia Seinegård-Kangas, Order & Kontor, Södertörns Brandtjänst AB