TJÄNSTER

Som totalleverantör inom förebyggande brandskydd är det viktigt för oss att ge dig de bästa tänkbara förutsättningarna vid ett eventuellt brandtillbud. Vi erbjuder våra kunder professionell hjälp av erfarna servicetekniker, både för specifika insatser och omfattande helhetslösningar. 

En av våra större kunder är De Laval International AB, som anlitat Södertörns Brandtjänst sedan år 2000.


 

"Som kund känner jag mig prioriterad. De har varit väldigt professionella och lätta att arbeta med och därför har relationen blivit så långvarig"


 

Johnny Frisk, Anläggningschef, De Laval International AB

Brandskydd

Ett heltäckande brandskydd innefattar både aktivt och passivt brandskydd.

SBA

Alla verksamheter behöver ha ett systematiskt brandskyddsarbete.


Brandtätning

Brandtätning är ett billigt och effektivt brandskydd, som fungerar under årets alla dagar.

Utbildning

För att brandskyddet ska vara komplett behöver personalen utbildas i brandskyddsfrågor.

Utrustning

Vi tillhandahåller våra kunder med ett komplett sortiment av brandskyddsutrustning.


Underhåll

Våra servicetekniker underhåller ditt brandskydd och din brandskyddsutrustning kontinuerligt.

Dokumentation

Ett välutfört förebyggande brandskyddsarbete förutsätter omfattande dokumentation.

Brandlarm & Armaturer

Vi installerar brandlarm och nödljusarmaturer enligt verksamhetens behov och önskemål.