DOKUMENTATION

Ett välutfört förebyggande brandskyddsarbete förutsätter omfattande dokumentation av ansvarsroller och förfarande vid ett eventuellt brandtillbud. 

 

I dokumentationen bör brandskyddsorganisationens ansvarsfördelning framkomma. För att VD, som innehar det yttersta ansvaret, ska kunna hantera de uppgifter som förebyggande brandskydd kräver, behövs en brandskyddsorganisation. För att underlätta detta arbete erbjuder vi dig rådgivning och dokumentation kring brandskyddsfrågor. Med genomtänkt dokumentation kan alla i er organisation lätt ta del av företagets brandskyddsförfarande.