UNDERHÅLL

Vi genomför kontroll på verksamheten utifrån brandskyddsbeskrivning och verksamhetsklasser, påvisar brister och ger förslag till åtgärder där det behövs. 

 

Vi underhåller brandskyddet och brandskyddsutrustningen och ser till att allting är uppdaterat enligt rådande lagar och föreskrifter. Våra serviceavtal innefattar service av brandredskap och utrymningsutrustning, kontroll av brandtätning, kontroll av rökluckor och service av nödljusarmarturer, samt kontroll & service av brandlarm.